# Name Region
1 Mariya IGNATIEVA / Mikhail BRAGIN SVR
2 Lyudmila SOSNITSKAYA / Pavel GOLOVISHNIKOV MOR
3 Ekaterina MIRONOVA / Evgeniy USTENKO SPB
 
Event


Junior Ice Dance
Senior Ice Dance
Junior Men
Senior Men
Junior Ladies
Senior Ladies
Junior Pairs
Senior Pairs