# Name Region
1 Anna SHEGLOVA / Ilya KALASHNIKOV SPB
2 Uliana ORLOVA / Sergey BAKHMAT PRM
3 Alexandra FINOKHINA / Nikita FINOKHIN MOS
4 Alina YAKUBOVA / Klim SHABASHEV MOS
5 Diana MUKHAMETZYANOVA / Ilya MIRONOV MOS
6 Alexandra KOSHEVAYA / Dmitriy BUSHLANOV SPB
 
Event


Junior Ice Dance
Senior Ice Dance
Junior Men
Senior Men
Junior Ladies
Senior Ladies
Junior Pairs
Senior Pairs