# Name Region
1 Maria PAVLOVA KRR
2 Maria CHERNYSHOVA KUR
3 Uliana GENIROZOVA NSR
4 Polina EGOROVA NSR
5 Darya OKLADNIKOVA KRA
6 Eva DYUKOVA KRA
7 Ekaterina TREGUB KRA
8 Maria DMITRIEVA SPB
9 Alexandra CHERPAKOVA SPB
10 Anastasia GORSHKOVA SPB
11 Valeria LARIONOVA SVR
12 Sofya MITINA MOR
13 Anastasia KOSTYUK MOS
14 Maria SMIRNOVA MOR
15 Elizaveta MEDVEDEVA MOS
16 Ksenya BRAGINA MOS
17 Sofya BARANOVA MOS
18 Anna SIDOROVA MOS
19 Yana LOBOVA OMR
20 Anastasia POLONSKAYA OMR
21 Nikol VAITKUS SPB
 
Event


Junior Ice Dance
Senior Ice Dance
Junior Men
Senior Men
Junior Ladies
Senior Ladies
Junior Pairs
Senior Pairs