# Name Region
1 Anastasia MELNIKOVA / Maksim SELKIN SPB
2 Anastasia MISHINA / Alexander GALLYAMOV SPB
3 Nadezhda LABAZINA / Nikita RAKHMANIN MOS
4 Vasilisa OZEROVA / Maksim BOBROV MOS
5 Lina KUDRYAVTSEVA / Ilya SPIRIDONOV MOS
 
Event


Junior Ice Dance
Senior Ice Dance
Junior Men
Senior Men
Junior Ladies
Senior Ladies
Junior Pairs
Senior Pairs