Senior Pairs – Category Results
# Name Region Points SP FS
1 Anastasia MISHINA / Alexander GALLYAMOV SPB 208.89 (1) 73.41 (1) 135.48
2 Nadezhda LABAZINA / Nikita RAKHMANIN MOS 164.28 (3) 62.19 (2) 102.09
3 Lina KUDRYAVTSEVA / Ilya SPIRIDONOV MOS 155.43 (2) 62.99 (3) 92.44
4 Vasilisa OZEROVA / Maksim BOBROV MOS 125.38 (5) 48.73 (4) 76.65
5 Anastasia MELNIKOVA / Maksim SELKIN SPB 48.96 (4) 48.96  
 
Event


Junior Ice Dance
Senior Ice Dance
Junior Men
Senior Men
Junior Ladies
Senior Ladies
Junior Pairs
Senior Pairs